Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

 

Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2008/2009

 

 

 

Działania koordynatora ds. bezpieczeństwa będą skoncentrowane wokół następujących zadań:

 

   

 1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki.
 2.  

   

 3. Opracowanie i wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
 4.  

   

 5. Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 6.  

   

 7. Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.
 8.  

   

 9. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 10.  

   

 11. Prowadzenie szerokiej akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.
 12.  

   

 13. Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży.
 14.  

   

 15. Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji, nowości dotyczących bezpieczeństwa
  i profilaktyki.
 16.  

   

 17. Dokumentowanie działań.
 18.  

   

 19. Doskonalenie własne w zakresie zapobiegania przemocy, uzależnieniom, profilaktyki
  i współpracy w tych działaniach z różnymi podmiotami.
 20.  

 

 

 

Zadania:

Formy realizacji

I. Diagnoza stanu bezpieczeństwa w szkole

1. Opracowanie narzędzi badawczych, mierzących stan bezpieczeństwa w szkole (wzory ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców) , przeprowadzenie badań diagnostycznych, sformułowanie wniosków .

2. Analiza wniosków z pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły .

Obserwacja uczniów i monitoring,

Analiza stanu zagrożeń występujących w szkole i poza nią,

Konsultacje z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, rodzicami na temat stanu bezpieczeństwa w szkole oraz występujących zagrożeń oraz przestrzegania praw ucznia.

Rozmowy indywidualne z uczniami dotyczące poczucia bezpieczeństwa w szkole.

3. Analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy

bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o wsparcie realizacji

programów i projektów edukacyjnych promujących

bezpieczeństwo.

II. Wdrożenie programu ?Bezpieczna i przyjazna szkoła?

1. Natychmiastowa reakcja i działania w sytuacjach kryzysowych

zagrażających bezpieczeństwu w szkole (sytuacje nagłe).

2. Zainstalowanie w newralgicznych miejscach w szkole i na jej

terenie monitoring z możliwością rejestracji zdarzeń;.

3. Stała współpraca z Komendą Powiatową Policji w Chorzowie,

polegająca na;

-wzywaniu policji w celu interwencji w przypadkach

opisanych w procedurach postępowania;

-akcje edukacyjne prowadzone przez policję.

4. Stała współpraca z Wydziałem Sądu Rodzinnego w Chorzowie,

polegająca na:

-systematycznej wymianie informacji pomiędzy szkołą a kuratorami sądowymi;

-zawiadamianie sądu w przypadkach zachowań uczniów świadczących o demoralizacji;

 

III. Edukacja prawna z zakresu bezpieczeństwa w szkole.

1. Zapoznanie RP oraz pracowników szkoły z procedurami interwencyjnymi oraz systemem ewakuacji szkoły.

2. Przeprowadzenie spotkań z uczniami , rodzicami w celu

Omówienia sytuacji kryzysowych i sposobu reagowania na nie.

IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych

i profilaktycznych

1. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań

integrujących działania wychowawcze szkoły i rodziny.

2. Współpraca z Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną,

kuratorami Sądu Rodzinnego w Chorzowie w zakresie:

interwencji w sytuacjach kryzysowych i promocji zasad bezpieczeństwa.

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej PPP, Poradnia Uzależnień, itp

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie propozycji poprawy bezpieczeństwa w szkole.

5. Promowanie działań szkoły w zakresie bezpieczeństwa.

V. Dokumentowanie pracy.

1. Plan pracy koordynatora.

2. Rejestrowanie zdarzeń niebezpiecznych na terenie szkoły

3. Sprawozdanie z pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz kontrast

Czcionka

Wybierz swój zawód!

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech